Trudne wyzwania na emigracji / Difficult challenges on an emigration

After almost 2 months living outside of Poland, I have many thoughts, observations and tips which I want to share with you. I think that life on emigration makes many of us to have similar emotions, challenges and struggle. How to overcome it? How to deal with lack of motivation and sense of meaning?   

*****

Po prawie 2 miesiącach życia w zupełnie innym kraju niż Polska mam wiele przemyśleń, spostrzeżeń i wskazówek, którymi chcę się z Wami podzielić. Mam też takie przekonanie, że życie na emigracji rodzi u wszystkich osób decydujących się na opuszczenie ojczyzny podobne emocje, stawia przed nimi zbliżone wyzwania i generuje określone zmagania. Jak temu podołać? Jak sobie poradzić gdy następuje dzień, w którym całkowicie tracisz motywację i poczucie sensu?

 

Take 3 main steps

1. Release your emotions 

Let’s start to makes free your emotions. Cry if you want, throw everything away and let’s face it. Just asses the situation and write all your problems using a method called „writing therapy”. The music can help you with that. Sometimes allows cleaning emotions. This kind of katharsis is helpful and useful so I’m pretty sure you will feel much better after this.

2. Let’s talk loud about your problems. 

Don’t hide it, don’t wear a mask and don’t act. It is time when you need your family and close friends as never before. You can think they can’t help you because of the distance but it is not true. They are able to do it but you have to give them a chance for that. Keeping your problems only for you – sooner or later will turn on you. That’s why you should find some person who you can trust and share what’s bothering you. If you can’t talk with a member of your family or some close person, just find someone else. There are many people who are capable of helping you but the only one condition is that they have to know your situation. Good communication is very important. Do you think someone can help you if this one doesn’t know your problem?

3. Let’s do something 

Create plan what you could do right here, right now with everything that you have and you don’t have. Set your goals and find smaller steps which you can achieve this time. Let’s do it gradually without unnecessary pressure and too big expectations. Just let your day goes. Then try to be careful if you do everything to be proud of yourself at the end of each day.

*****

 

Zastosuj 3 oczyszczające kroki

1. Uwolnij emocje.

Zacznij od upustu wszystkich swoich emocji. Płacz jeśli tylko masz na to ochotę, wyrzucaj z siebie wszystko co Cię gnębi i stań prawdzie w oczy. Oceń realnie swoją obecną sytuację i wypisz problemy, z którymi się borykasz stosując metodę zwaną „terapią pisania”. Czasami pomaga nam w tym muzyka. Często wyzwala emocje i działa oczyszczająco. Takie katharsis jest Ci potrzebne i napewno poczujesz się po nim o wiele, wiele lepiej.

2. Mów głośno o swoich problemach.

Nie ukrywaj ich, nie zakładaj maski, ani nie graj przed rodziną i znajomymi. To czas kiedy najbardziej potrzebujesz ich pomocy. Myślisz pewnie, że z racji iż są oni oddaleni od Ciebie setki tysiące mil nie mogą Ci w żaden sposób pomóc. Nic bardziej mylnego. Mogą i na pewno chcą, ale to Ty musisz im na to pozwolić . Trzymanie swoich trudności tylko dla siebie prędzej czy później obróci się przeciwko Tobie, dlatego jak najszybciej zlokalizuj w swoim otoczeniu kogoś komu możesz zaufać i podziel z nim wszystko co leży Ci na sercu. Jeśli tą osobą nie może być członek rodziny czy znajomy, to poszukaj kogoś obcego. Obok nas jest wiele pomocnych dusz, ale często nie dajemy im szans by mogły nam pomóc, ponieważ nie zdają sobie one nawet sprawy, że borykamy się z takimi trudnymi dla nas wyzwaniami. Kluczem jest jasna i klarowna komunikacja. Czy to możliwe aby otrzymać pomoc jeśli nikt nie ma świadomości, że jej potrzebujesz?

3. Zacznij działać

Stwórz konkretny plan tego co w obecnej chwili jest w Twoim zasięgu ręki. Wypisz wszystko to co możesz zrobić na ten moment Twojego życia. Wyznacz sobie cele i rozpisz je na mniejsze kroki. Zacznij je stopniowo realizować. Bez presji, bez nadmiernie wygórowanych oczekiwań. Pozwól by każdy dzień mijał, ale dbaj o to żeby wieczorem móc wymienić chociaż kilka rzeczy, które zrobiłeś by lepiej zaadoptować się w nowym miejscu.

 

What kind of problems can you have during the emigration? 

  • LANGUAGE. I think it is the most common and serious barrier. First of all the language is using to communicate and build good relationships with people. It is almost impossible if you don’t speak the official language in that country. This fact can make you feel alienated and unfamiliar. What’s more, every daily routine could be a true challenge because of that. Every single day you make a huge effort to overcome it so you have a right to feel exhausted (then look point number 1). However, the only one reasonable way is to confront with that and start hard-working. You have to find a space and time to develop your language skills to be better and better. 
  • LIMITED SUPPORT. I believe we don’t appreciate enough this value in our life. We are used to having someone who always helps, talks and listens to us. When you start your life on emigration support which you had until this time is definitely smaller. People who could support you aren’t physically with you. Of course, you can talk with them by phone or online but this kind of relationship is totally different than face to face one. What is my advice? Just try to be open, overcome your language barrier and if you are not able to speak another language yet – let’s find people from your country to have support which you definitely need. Every new contact will give you hope. 
  • CAREER AND JOB. Developing your career abroad is much more difficult than in your country (especially when you are at the beginning of that) because of the paper situation, networking and language skills. You need to be realistic – this issue is linked to a financial situation which – let’s be honest is super important because of bills and food.

We should be aware that every person has different life context. Everyone has less or more resources like mental, physical and emotional ones. I think that the most important is our attitude which will make a faster or slower adaptation.

*****

Z jakimi problemami możemy się spotykać na emigracji?

  • JĘZYK. To chyba najczęstsza i najpoważniejsza bariera. Wiemy doskonale, że funkcją języka jest komunikacja, a ta z kolei stanowi klucz do budowania relacji. Te ostatnie są nadwyraz ważne kiedy zaczynamy wszystko od nowa. Nieznajomość języka znacznie utrudnia życie codzienne i może wywoływać uczucie obcości i alienacji.  Ponadto sprawia, że zwykła, dzienna rutyna staje się nie lada wyzwaniem. Każdego dnia stawiasz temu czoło i masz święte prawo by po kilkudziesięciu próbach mieć tego serdecznie dość (wtedy patrz punkt 1). Niemniej jednak jedyną sensowna drogą, którą można w tym momencie obrać jest zakasanie rękawów i wzięcie się do pracy. Każdy dzień, w którym wydzielimy przestrzeń na naukę stanowi cegiełkę potrzebną do rozwoju naszych umiejętności lingwistycznych.

  • OGRANICZONE WSPARCIE. Myślę, że mając je w swoim życiu na co dzień nie dostrzegamy wagi tej wartości. Kiedy pojawia się problem każdy z nas ma osobę, do której może się zwrócić, która pomoże, doradzi lub wysłucha. Zaczynając życie na emigracji mamy znacznie ograniczony dostęp do korzystania z dotychczasowego wsparcia, bo często było udzielane przez osoby, które nie są teraz fizycznie obecne w naszym życiu. Oczywiście zawsze możemy porozmawiać z bliskimi przez telefon, ale ta różnica kontaktu na żywo i w świecie wirtualnym daje się szybko we znaki. Nigdy nie zastąpimy żywej relacji wirtualnymi rozmowami. Jaka na to rada? Trzeba wychodzić do ludzi i otwierać się na ile to tylko możliwe. Jeśli język pozwala to przełamywać  lęki i próbować rozmawiać z obcokrajowacami, a jeśli nie – może warto poszukać Polonii? Każda nowa znajomość będzie dawać nadzieję.
  • KARIERA I PRACA. Do dwóch powyższych dodajmy sferę zawodową i otrzymujemy piękne trio. Kierowanie swoją karierą za granicą (zwłaszcza gdy ona dopiero raczkuje) jest dużo trudniejsze niż w kraju ze względu na prawo pracy, znacznie mniejsze sieci kontaktów czy wspomniany powyżej język. Trzeba być realistą – temat ten często wiąże się z kwestią finansową, która umówmy się – ma spore znaczenie. Rachunki same się nie zapłacą, a jedzenia nie wyczarujemy.

Trzeba zaznaczyć, że kontekst życia w innym kraju u danej osoby będzie wyglądał zupełnie inaczej. Każdy dysponuje innymi zasobami – ma ich mniej lub więcej. W psychologii mówi się o zasobach psychicznych, fizycznych i  emocjonalnych. Wg mnie jednak najważniejsza jest nasza postawa i nastawienie, które będą warunkować szybszą lub wolniejszą adaptację.

 

What we should care about to make adaptation easier? 

1. POSITIVE ATTITUDE 

If you decided you want to live abroad and you also did everything to achieve this goal let’s fight for your future and create a life which you dream about there. Maybe you should focus on your goal and look for some solutions and ways to achieve what you want. I call it concentration on the task. It is a good idea to generate healthy thoughts and visualize the goal. Psychology calls it STOP technique. Maybe it doesn’t sound as good as it is. But you have to believe! 

2. PATIENCE AND ACTIONS 

If we talk about language and looking for a job you still have to develop these ones. Sometimes you should start to do not as much ambitious and interesting thing which you would like but if it is a means to an end take it with gratefulness. Every small part during the emigration is a chance for a better life. The only one condition is trying (even if failure) and never lose motivation. 

 

Emigration topic isn’t easy. Many times we are not ready for a challenges which we have to accept. However, you ALWAYS have to keep one, important thought – this experience which is super difficult today – tomorrow will be your the biggest strength. Sometimes when you start life on emigration you don’t see that you develop yourself but one day you will see. Then you could appreciate your hard-working, effort and overcoming yourself. Just stay strong and never lose hope. 

MERRY CHRISTMAS! 

<3 

*****

O co należy zadbać by jak najlepiej przejśc przez trudny proces adaptacji?

1. POZYTYWNE NASTAWIENIE

Skoro już włożyliśmy nielada wysiłek w to by znaleźć się w innym kraju, to teraz trzeba nam zawalczyć o przetrwanie i kreowanie życia, o jakim tu marzymy. Pomaga w tym skupienie się na konkretnym celu i szukanie dróg, które przybliżą nas do jego osiągnięcia. Nazwijmy to koncentracją na zadaniu. Na tym etapie warto zatroszczyć się o przywoływanie i generowanie dobrych myśli, a odsuwanie od siebie tych, które zniechęcają nas do jakichkolwiek działań. W psychologii nazywamy to techniką STOP, która ma nam pomóc zatrzymać negatywne myśli i skoncentrować się na tym co robimy w danej chwili lub na wizualizacji osiągnięcia naszego celu. Być może nie brzmi to przekonywująco, ale w praktyce działa cuda!

2. CIERPLIWOŚC I PODJĘCIE DZIAŁANIA 

To cecha, którą cały czas trzeba rozwijać. Tyczy się zarówno nauki języka, jak i starań dotyczących znalezienia odpowiedniej dla nas pracy. Czasami trzeba zacząć od zajęcia, które postrzegamy jako mniej ambitne lub mniej interesujące, ale jeśli jest środkiem do celu – przyjmijmy je z wdzięcznością. Każdy najmniejszy element jaki wprowadzimy do życia na emigracji staje się szansą na coś lepszego. Jedynym warunkiem jest ciągłe podejmowanie prób (nawet jeśli kończą się fiasakiem) i pielęgnowanie motywacji, która jest siłą napędową.

 

Temat emigracji, zwłaszcza na jej początku nie jest prosty, ani przyjemny. Wyzwania, które rzuca nam los, a na które często nie jesteśmy gotowi potrafią skutecznie przyciąć nam skrzydła. Jednak ZAWSZE trzeba trzymać w sobie jedną myśl – to co dzisiaj wydaje się być nie do przejścia i stanowi trudne doświadczenie, jutro stanie się Twoją największą siłą. Zaczynając życie na emigracji nie dostrzegamy tego jak wielu rzeczy uczymy się w trakcie tego procesu i jak bardzo rozwijamy się każdego dnia. A wtedy nagle nastaje czas, w którym ta świadomość spływa na Ciebie niczym grom z jasnego nieba i oblewa Cię ogromna duma i radość. Wiesz, że ciężko pracowałeś na tą chwilę, pokonywałeś samego siebie i trwałeś w sytuacjach, które były conajmniej niekomfortowe. Taki moment nastąpi i w Twoim przypadku. Nie trać nadziei. Trwaj w tym procesie, a w odpowiednim dla Ciebie czasie przekonasz się, że było warto.

WESOŁYCH ŚWIĄT! <3 

 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *