5 powodów, dla których ludzie nie idą do psychologa / 5 reasons why people don’t go to the psychologist

I know that making the decision to work with a psychologist or therapist is not the easiest one. There are many reasons why we can’t decide to do it. I think it worth to know them and just analyze if this topic doesn’t touch you.

1. Fear

There is one of the most popular reasons what generally we aren’t aware of. According to evolution fear had to help us to survive and protect from any dangerous situations. But sometimes this feature immobilizes and stop our development. The same happens if we talk about working with a therapist or psychologist. We know that therapy can help, improve us but sometimes we totally lose our control and we’re a prisoner of him. Usually, we’re afraid of judgement and criticism. I can understand it but a psychologist is educated and very sympathetic to people emotions. The last thing which could happen on the psychologist’s chair is that. I want to say the only one thing – if you are afraid of judgement just go to the psychologist.

2. Choice of unconscious

Many times we choose to be unconscious because it’s definitely an easier way. When you don’t know your weaknesses you don’t have to change your behavior and you still have the safe beliefs that you aren’t the person who needs help. It is simple to live when you blame external environment and you escape responsibility for life.  You have a choice – to find your own energy and fight for a mature attitude or pretend that the problem doesn’t exist or create any semblances of happiness.

*****

Jestem świadoma, że decyzja o współpracy z psychologiem lub z terapeutą nie należy do najłatwiejszych. Istnieje wiele powodów, dla których odwlekamy pracę ze specjalistą. Warto się z nimi zapoznać i rozważyć, czy niektóre z nich nie dotyczą właśnie Ciebie.

1. Strach

To jeden z najczęstszych powodów, którego obecności często nie jesteśmy świadomi. Patrząc na strach z perspektywy ewolucyjnej pomagał nam przetrwać, chroniąc przed nieszczęśliwymi wypadkami. Został nam do dzisiaj i spełnia swoją rolę. Jednak w wielu momentach paraliżuje nasze działania i powstrzymuje od rozwoju. Tak samo dzieje się w przypadku podjęcia decyzji o współpracy ze specjalistą. Wiemy, że ma ona na celu niesienie pomocy, nasze dobro i wewnętrzny rozwój, ale czasami strach tak nas obezwładnia, że tracimy nad nim kontrolę i całkowicie się mu poddajemy. Myśląc o współpracy z psychologiem może uruchomić się strach przed oceną i krytyką. Jest on zrozumiały, niemniej jednak psycholog jest osobą wykształconą i uwrażliwioną na pracę z emocjami drugiej osoby. Ostatnią rzeczą, która miałaby się wydarzyć na jego fotelu to dokonanie takich zabiegów. Z tego powodu chcę Ci powiedzieć, że jeśli boisz się oceny wybierz się do psychologa.

2. Wybór nieświadomości

Często sami wybieramy życie w nieświadomości, bo tak jest nam wygodniej. Kiedy nie znasz swoich słabości nie musisz wkładać wysiłku w zmianę swojego zachowania, pozostając przy komfortowym przekonaniu, że to nie w Tobie tkwi problem. Łatwiej żyje się obarczając za swoje trudności środowisko zewnętrzne i uciekając od odpowiedzialności za własne życie. Każdy z nas staje przed wyborem, którym jest zdobycie się na wysiłek i zmierzenie ze swoimi słabościami, by przyjąć dojrzałą postawę lub udawanie, że problem nie istnieje i kreowanie pozorów szczęścia, które prędzej czy później obrócą się przeciwko nam samym.

 

 

 

3. Fear about people’s reaction

This fear appears because of people’s reaction to our therapy. The way how we see psychologists, therapists and psychiatrists are changing year by year but there are still believes we have to have a huge mental diseases to work with one of them. But the reality is a little bit different because people who ask for help are brave and aware that they need psychologist’s or therapist’s support.

4. Belief in changing the situation

Many times we believe that current situation suddenly will change and difficult emotions will go away. It is true that sometimes external factors could change the shape of our problem or bring peace but we have to remember that difficult situations leave many scars inside of us. It there isn’t too deep we are able to overcome it using our personal resources but when they touch very profound spheres it is hard to do it by yourself. The only good solution seems to ask for help psychologist or therapist. Which specialist will be better depends on the depth of the wounds and you can read more about it here. Try to analyze this topic to find a good answer for yourself.

5. Financial situation

Therapists and psychologists prices aren’t the cheapest ones, that’s true. The question is how much are you able to pay for your happiness or calmness. Many times we spend a lot of money on appearance or some material things and at the same time, we believe it helps us to be happy. To be honest it gives us a temporary sense of happiness and that’s all. Then we should buy new things again and again. The circle has been closed. I’m not an opponent of that but we have to remember sometimes it is just a substitute for true values like good relationships, a recipe of a happy life and much more. We can figure out it during working with a specialist. I’m thinking how much should it cost?

*****

3. Lęk przed reakcją otoczenia

Rodzi się w związku z reakcją otoczenia na naszą decyzję o współpracy z psychologiem. Postrzeganie zawodów psychologa, terapeuty czy psychiatry sukcesywnie ulega zmianie z roku na rok, ale wciąż pokutuje przekonanie, że trzeba borykać się z poważnymi schorzeniami natury psychicznej, by wybrać się do któregoś ze specjalisty. Tymczasem na fotelach psychologów i terapeutów lądują osoby, które mają odwagę prosić o pomoc, gdy czują, że jej potrzebują i dbają o swoje zdrowie psychiczne przekładające się na każdą inną sferę życia.

4. Wiara w poprawę sytuacji

Często też pokładamy wiarę, że towarzysząca nam sytuacja sama się zmieni, a wtedy trudne emocje odejdą w siną dal. Czasami czynniki zewnętrzne zmieniają ogólny kształt problemu i przynoszą ukojenie, ale trzeba pamiętać, że to co się wydarzyło lub z czym się zmagamy zostawia w naszym środku rany. O ile nie są one zbyt głębokie to jesteśmy w stanie poradzić sobie z nimi przy użyciu własnych zasobów, ale gdy dotykają głębszych sfer trudno jest im samodzielnie przeciwdziałać. Trudność polega na właściwej ocenie momentu, w którym powinniśmy zasięgnąć porady i wsparcia kogoś z profesjonalną wiedzą. Może to być psycholog, jeśli problemy są przejściowe, a może terapeuta, który pochyli się nad głębszymi sferami naszej psychiki w terapii. O różnicy wspominam tutaj. Myślę, że warto się nad tym zastanowić i podjąć dobra dla siebie decyzję.

5. Sytuacja finansowa

Ceny usług psychologów i terapeutów nie należą do najniższych – to fakt. Pytanie brzmi na ile jesteś w stanie wycenić swoje szczęście, poczucie spełnienia, spokój? Często inwestujemy dużo więcej pieniędzy w wygląd zewnętrzny i przedmioty materialne, wierząc, że to pozwoli nam być szczęśliwym człowiekiem. Co prawda daje to poczucie chwilowej radości i zaraz po tym pryska jak bańka mydlana. Wtedy znowu trzeba inwestować w kolejne dobra materialne i tak koło się zamyka. Nie mam nic przeciwko posiadaniu tego co sprawia nam przyjemność, ale trzeba pamiętać, że niekiedy są one tylko w zastępstwie tego czego naprawdę poszukujemy. Szukamy głównie dobrych relacji z samym sobą i z innymi ludźmi.  Szukamy dobrych rozwiązań, recepty na życie, które nas zadowoli. To wszystko i wiele więcej dokonuje się w trakcie introspekcji , czyli wglądu w samego siebie. Zastanawiam się jaką to może mieć cenę?

 

I’m writing about this topic to make you more sensitive about it. I just recommend thinking about it. Don’t be afraid to ask for help if you need it. Working with a therapist doesn’t mean you are weak or not good enough! It means that probably in that time in your life you need professional help to understand more your actual situation. Take care of yourself, you are the only person who is responsible for it.

*****

Piszę o tym by uwrażliwić na pewne pułapki, które rodzą się w naszych głowach. Polecam zreflektowanie się nad tym tematem. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy nie wahaj się przed poproszeniem o nią. Współpraca z terapeutą nie oznacza, że jesteś słaby. Oznacza, że prawdopodobnie jesteś na etapie życia, który przerósł Twoje naturalne zasoby. Zadbaj o siebie, bo Ty jesteś jedyną osobą, która ma obowiązek to zrobić.

 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *