Jak się przemóc i rozmawiać o emocjach? / How to overcome yourself and start talking about emotions?

If we talk about healthy and good relationships we have to touch two aspects which are communication and emotions. I think everything starts and over here. Before we will talk about specifics I really encourage you to answer the below questions:

Short test

 1. Do you have any situations when you can’t control your emotions?
 2. Is that true ou talk with your close people only about technical things for example what buy in a store or what cook for dinner and you ignore your feelings?
 3. Did you have a moment when you were angry and you said something that you later regretted?
 4. Do you share your feelings with the people around you?
 5. Do you express your needs (what you like, what you want to do or you need)
 6. Do you ask others about their feelings and needs?
 7. Have you ever criticised what your close people do (for example the way how they do laundry or clean windows)?
 8. Do you deny others emotions like „You shouldn’t be tired because you did nothing”
 9. Have you ever said: „I could do that better” or „I will do that in a different way”?
 10. Do you feel misunderstood or rejected?

If you answered „yes” to most of these questions it could mean that you should work on your relationships and maybe now is the best time to do it? 

Just start

Firstly, let’s try to understand that being passive can’t bring you any changes. If you want your relationships will be better you have to start analyzing the way how you communicate. The next necessary step is gradual making changes in that case.

 1. Let’s start asking your close people about their emotions and feelings.
 2. Let’s start talking about your feeling and emotions.

Don’t be guilty because of someone’s emotions 

I can see some difference between doing something wrong with this intention and unaware of hurting someone. Even if another person felt pain after your action but it wasn’t your purpose don’t be feeling so bad. Maybe a better idea is just to ask why someone feels hurt, apologize and try to not to do the same in the future.

Don’t expect that changes will be easy, fast and painless 

Almost every conversation about emotions and feelings is difficult. The main reason is that both sides feel something. What’s more, emotions are changing by the second and usually are undesirable. We protect ourselves as we can to not feel sad, lonely, rejected or embarrassed. Unfortunately, there is no way than coming face to face and allow yourself to feel what you feel. Probably the second person even doesn’t know what you feel. You are the only one who is responsible for communicating about your emotional state.

Let’s give ourselves the right to feel what we feel 

Let’s give this right to yourself and others. many times we deny someone’s emotions. When someone shares with you that he or she is tired don’t answer „I’m more tired than you”. Maybe better to say: „I understand you’re tired. I feel similar”. No one has the right to judge or deny emotions. The downgrading of it is the main reason for conflicts and misunderstanding.

I leave you with these tips and hope I could help. I’m keeping my fingers crosses for your relationships.  

Mówiąc o dobrych i trwałych relacjach trzeba dotknąć dwóch aspektów – komuniakcji i emocji. Wszystko zaczyna się i kończy właśnie tu. Zanim przejdziemy do konkretów zachęcam Cię do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:

Krótki test

 1. Czy zdarzają Ci się sytuacje, gdy nie panujesz nad swoimi emocjami?
 2. Czy zdarzyło Ci się w złości lub gniewie wypowiedzieć słowa, których później żałowałeś?
 3. Czy jest tak, że ze swoimi bliskimi rozmawiasz tylko o sprawach technicznych np. co trzeba kupić lub co ugotować na obiad, a pomijasz swoje uczucia i emocje?
 4. Czy dzielisz się swoimi emocjami z osobami z twojego otoczenia?
 5. Czy wyrażasz swoje potrzeby (mówisz o tym co Ci się podoba, co chcesz robić, czego potrzebujesz)
 6. Czy pytasz innych o ich uczucia i potrzeby?
 7. Czy zdarza Ci się poddać krytyce działania bliskich Ci osób np. strofując kogoś za sposób w jaki myje okna lub rozwiesza pranie?
 8. Czy zaprzeczasz emocjom innych osób mówiąc np. „Czym Ty się zmęczyłeś?”
 9. Czy posługujesz się zdaniem „Ja bym to zrobił inaczej” lub „Ja bym to zrobił lepiej”?
 10. Czy czujesz się niezrozumiany, porzucony, odtrącony?

Jeśli w przeważającej ilości pytań udzieliłeś odpowiedzi TAK, może to sugerować, że Twoje relacje międzyludzie wymagają jeszcze pracy i może to czas najwyższy, by coś z tym zrobić?

Zacznij

Po pierwsze spróbujmy wreszcie zrozumieć, że brak podjęcia jakiejkolwiek zmiany nie doprowadzi Cię do oczekiwanych efektów. Jeśli chcesz by Twoje relacje uległy zmianie, dobrze gdybyś zaczął od solidnej analizy sposobu w jaki komunikujesz. Kolejnym koniecznym krokiem jest stopniowe wprowadzanie zmian w tym obszarze.

 1. Zacznij pytać o emocje, potrzeby i samopoczucie bliskich Ci osób.
 2. Zacznij mówić o swoich emocjach, potrzebach i samopoczuciu.

Nie obwiniaj się za cudze emocje

Sytuacja, kiedy celowo i dobrowolnie działamy na niekorzyść drugiej osoby jest czymś zupełnie innym niż nieświadome zranienie lub wywołanie u kogoś negatywnych emocji. Nawet jeśli druga osoba poczuła się skrzywdzona Twoim czynem, a to absolutnie nie było Twoim zamiarem, nie katuj się tym aż tak bardzo. Może lepszym pomysłem jest zapytać co takiego wzbudziło w tej osobie skrajne emocje, przeprosić i następnym razem postarać się stronić od tego typu zachowań.

Nie oczekuj by zmiany były łatwe, szybkie i bezbolesne.

Prawie każda rozmowa dotycząca emocji jest trudna. Główną tego przyczyną jest fakt, że obie strony coś czują. Na domiar tego emocje zmieniają się z sekundy na sekundę i zazwyczaj są niepożądane. Chronimy się jak możemy by tylko nie czuć się smutnym, samotnym, odrzuconym lub zawstydzonym. Niestety, nie ma innej drogi niż stanięcie z nimi twarzą w twarz i przyzwolenie na ich przeżywanie z jednoczesnym werbalizowaniem co czujemy. Druga osoba pewnie nawet nie ma pojęcia, co przeżywasz. To ty jesteś odpowiedzialny za komunikowanie swojego stanu emocjonalnego.

Dajmy sobie prawo do przeżywania swoich emocji

Daj to prawo sobie i innym. Często zaprzeczamy emocjom drugiego człowieka albo odpowiadamy na nie swoimi własnymi. Kiedy ktoś się dzieli z Tobą swoim zmęczeniem nie podważaj tego słowami: „A jaki ja jestem zmęczony”. Może lepiej zareagować w ten sposób: „Rozumiem, że możesz być zmęczony. Czuję się podobnie”. Nikt nie ma prawa poddawać ocenie emocji drugiego człowieka. Umniejszanie ich rangi jest jednym z głównych powodów nasilenia konfliktu lub nieporozumienia.

Zostawiam Was z tymi kilkoma wskazówkami i myślami. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam. Trzymam kciuki za Wasze relacje.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *