Jak wygląda konsultacja online? / About online consultation

I would like to tell something more about collaboration with me and the way how I can help you. I’m an online psychologist living in Spain and I work using Skype or other online platforms which make a connection from 2 different places in the world possible.

*****

Chciałabym w dzisiejszym wpisie przybliżyć po krótce jak wygląda ze mną współpraca i w jaki sposób mogę Ci pomóc. Jestem psychologiem online, mieszkam w Hiszpanii i prowadzę konsultacje przez Skype lub inne platformy umożliwiające połączenie się z dwóch różnych miejsc na świecie. Przedstawię Ci krok po kroku wszystko co powinieneś wiedzieć o tej formie współpracy.

 

 

What is the difference between therapy and psychological consultation?

A therapist will help you to touch your emotions and past experience really deeply during the therapy session. Basically, the main therapy goal is to feel again what hurts you or make you depressed to find a new way and build your identity anew. It is a very long process which requires to be systematic. Therapy can be short (about 2 years) or long-term (definitely more than 2 years).

In contrast, a psychologist can you offer consultations which aren’t as deep as therapy sessions. It’s worth to think about it when you deal with temporary problems or you want to change your behaviour and the way of thinking. It’s also space for personal development, knowing much better yourself thanks for discovering your talents, improve the quality of your life and looking for the meaning of life. Online consultations can improve your psychological knowledge to make you more mature and help you build healthy relationships with other people. The frequency of meeting depends on the individual situation.

*****

Czym się różni terapia od konsultacji psychologicznej?

Terapeuta prowadząc terapię będzie z Tobą pracował na głębszych obszarach emocjonalnych dotykając często trudnych doświadczeń i emocji. W dużym skrócie celem terapii jest przeżywanie na nowo tego co Cię boli lub dręczy dzięki czemu będziesz w stanie odbudować swoją tożsamość i poczuć się lepiej. Jest to proces długoterminowy i wymagający systematyczności. Terapia może być krótkoterminowa (trwająca ok. 2 lat) lub długoterminowa ciągnąca się od 2 do kilkudziesięciu lat.

 

Z kolei praca psychologa polega m.in. na przeprowadzaniu konsultacji psychologicznych, które nie sięgają aż tak głebokich sfer psychicznych jak terapia. Warto się na nie zdecydować gdy zmagasz się z przejściowymi trudnościami lub chcesz dokonać zmiany swojego zachowania, sposobu myślenia lub sytuacji spostrzeganej jako uciążliwej. To także przestrzeń na rozwój osobisty, poznawanie lepiej siebie samego poprzez odkrywanie swoich talentów i umiejętności, a także poszukiwanie duchowości i sensu życia. Konsultacje online spełniają także rolę psychoedukacji, która pozwoli Ci na lepsze zrozumienie pewnych mechanizmów, ułatwi znalezienie rozwiązania lub poprawi jakość Twojego życia. Konsultacje psychologiczne nie są ściśle określone w czasie i mogą się sprowadzać do kilku spotkań w zależności od indywidualnej potrzeby.

 

Is online consultation effective and who may attend?

Online consultations are very innovative so could raise some questions or doubts. However, after the first or second meeting probably you will get used to this way and convenience that it’s as much effective as a face-to-face meeting. I use the same psychological tools and care about the quality of our relationship like in „real contact”. But remember that the most important thing during a consultation is making good, full of an understanding relationship between psychologist and client what technology helps us with.

There is a great solution for people living in different places around the world who needs psychological support. In my case, I also work online with my supervisor and I see many advantages.

I recommend for people who like their home where they can feel safe and comfortable. It makes them more open and reduces some fears or doubts related to sharing life with a stranger. This point makes contact better and easier.

Online consultations are more and more popular because of saving time especially if we talk about traffic. There are people working until night and they are able to find no more than 1 hour after work. Online collaboration allows them to develop or ask for help. Some of my clients travel a lot of or they have duty travel but even that they still can work with me.

*****

Do kogo skierowana jest oferta konsultacji online i  czy taka forma pracy przynosi pożądane efekty?

Konsultacje online z racji swojej nowatorskiej formy mogą budzić w Tobie pewne obawy i wątpliwości. Jednak po jednym lub dwóch spotkaniach prawdopodobnie oswoisz się z taką formą kontaktu i przekonasz, że jest ona równie efektywna jak spotkania twarzą w twarz. W tracie spotkania online korzystam z takich samych narzędzi i w taki sam sposób dbam o jakość relacji jak w trakcie pracy „na żywo”. Pamiętajmy, że najważniejszym elementem współpracy z psychologiem jest nawiązanie dobrej, pełnej zaufania relacji co nowoczesna technologia jak najbardziej umożliwia.

Konsultacje online są świetnym rozwiązaniem dla osób mieszkających w różnych zakątkach świata, które nie mają na miejscu polskiego psychologa, a potrzebują jego pomocy lub wsparcia. Sama korzystam z superwizji terapeuty, z którym współpracuję online i osobiście bardzo cenię sobie tą formę, na którą nie mogę sobie pozwolić w Palmie z racji braku polskich specjalistów.

Taka forma pracy jest także polecana osobom, które lubią zacisze swojego domu i mają większą śmiałość współpracować z psychologiem z miejsca, w którym czują się swodobnie i komfortowo. To z kolei może zminimalizować lęki związane z otworzeniem się przed obcą osobą i stworzyć okazję do łatwiejszego kontaktu.

Usługi online stają się coraz bardziej popularne ze względu na oszczędność czasu związanego z przemieszczaniem się i tkwieniem w korkach. Osoby, które pracują do późna mogą pozwolić sobie na wydzielenie godziny na konsultację online, co mogłoby być nierealne gdyby doliczyć czas potrzebny na transport. Niektórzy moi klienci/pacjenci dużo podróżują lub wyjeżdżają na delegację, ale dzięki pracy online nie muszą rezygnować z konsultacji ze mną.

 

 

How online consultation looks like?

It goes exactly the same as the consultation in the office. However, we see each other on the camera (usually built into a laptop) and hear by a microphone. During the consultation, no one instead of me is in the same room so you can feel safe. I don’t record a meeting without my clients/patients consent and knowledge. The first consultation is a time to meet each other, talk about your problem and try to find a premilitary diagnosis. At that moment I can tell if and how I’m able to help you. If you would like to work with me we will make the next appointment and start to work. Before the first consultation, I will send you useful information including rules of cooperation, technical and financial aspects.

Stay in touch

I realize how important supports and motivation is that’s why you have possibilities to keep e-mail contact with me between consultations.

How to sign up?

If you feel that consultations with me could help you I invite you to meet each other. Let’s send me an e-mail at the address: [email protected] with a short note describing your problem. As a title write: online consultation. I will respond as far as it is possible.

I hope to see you soon! <3

 

 

*****

Jak wygląda konsultacja online?

Przebiega w taki sam sposób jak konsultacja przeprowadzana w gabinecie. Tyle, że widzimy się dzięki kamerze (z reguły wbudowanej w laptop) i słyszymy przez mikrofon. W trakcie konsultacji nikt poza mną nie przebywa w pomieszczeniu. Konsultacje nie są przeze mnie nagrywane bez zgody i wiedzy pacjenta/klienta. Pierwsza konsultacja jest zarezerwowana na wzajemne poznanie się, omówienie problemu lub tematu, z którym się zgłosisz i postawienie wstępnej diagnozy. Wtedy też staram się informować o możliwościach dalszej współpracy i zakresie pomocy jaką jestem w stanie Ci udzielić. Jeśli uznasz, że chcesz ze mną pracować nad danym tematem umówimy się na kolejne spotkanie i przystąpimy do działania. Przed pierwszą konsultacją wyślę Ci wszystkie potrzebne informacje zebrane w formie PDF dotyczące kontraktu psychologicznego (czyli zasad współpracy), kwestii technicznych i płatności.

Pozostańmy w kontakcie

Zdaję sobie sprawę jak w wielu przypadkach ważne jest wsparcie, dodanie otuchy lub podniesienie motywacji dlatego współpracując ze mną masz możliwość utrzymywania kontaktu mailowego pomiędzy konsultacjami.

 

Jak się zapisać?

Jeśli czujesz, że współpraca ze mną jest czymś czego aktualnie potrzebujesz zapraszam Cię do zapoznania się ze mną i moim stylem pracy.

Wyślij do mnie e-mail na adres: [email protected] z krótką informacją dotyczącą problemu lub tematu z jakim się zgłaszasz. W tytule wpisz: konsultacja online. Odpowiem najszybciej jak to będzie możliwe.

Mam nadzieję, że do zobaczenia! <3 

 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *