Wiosenne emocjonalne porządki w 3 krokach / Spring emotional cleaning in 3 steps

Everyone can’t wait to say hello spring. We desire to feel the freshness and soft rays of the sun on our skin. In that time everything seems to be better and easier. Even in the spring we fall in love and find a motivation to start something that stopped during the winter. In the spring we clean our flats and houses. We vacuum, clean the windows and floors. I have a vision of cleaning our soul and emotions exactly in the same way.  We segregate, arrange and vacuum our emotions. We could watch them carefully because I believe that March is a perfect time to do it.

*****

Każdy z nas z utęsknieniem czeka by wiosna wreszcie zapukała do naszych drzwi. Chcemy dotyku i powiewu jej świeżości, a także otulenia wczesnymi promieniami słońca. Wtedy wszystko wydaje się być jakieś lepsze i łatwiejsze. Na wiosnę przecież się zakochujemy i motywujemy do wszelkich aktywności, które przez zimę stanęły w miejscu. Wiosną też sprzątamy nasze mieszkania i domy. Odkurzamy, myjemy okna i podłogi. Mam wizję wiosny, w której w taki sam sposób dokonujemy porządków w naszym wnętrzu. Segregujemy, układamy i odkurzamy nasze emocje. Przyglądamy się im z bliska, bo właśnie w marcu jest na to dobry czas.

 

1. Clean and organise space around you

Mess and chaos on the space where we live create the same mess in our emotions, feelings and mind. Scattered and disorderly things could be factors which make us depressed, bad mood or lack of motivation. The place where we rest or work an influence on our effectiveness, productivity and creativity.

That’s the main reason why I encourage as a first task to organize the space where you live. I don’t think about general cleaning but trying to see every single place. At the same time feel free with this topic. Don’t be stressed and feel pressure because of it. Avoid any limits or deadlines. It’s important to let flow this process and keep a positive mind. Try to love what you do and enjoy these activities. Meantime you can listen to favourite music and spend this time with yourself (or with members of a family if you prefer).

For Polish people, I would love to recommend the book „30 days to change” written by Edyta Zając. You could find many tips on how to organize space in a smart way.

*****

1. Posprzątaj i zorganizuj przestrzeń

Bałagan i chaos w przestrzeni, w której żyjemy wprowadza taki sam stan w naszych emocjach, uczuciach i umyśle. Porozrzucane lub nieuporządkowane przedmioty mogą być czynnikami powodującymi przygnębienie, znaczne obniżenie nastroju i brak motywacji. Miejsce, w którym spędzamy wolny czas lub pracujemy wpływa na naszą efektywność, wydajność i kreatywność.

Z tego powodu zachęcam by w pierwszej kolejności posprzątać i zorganizować przestrzeń, w której żyjesz. Nie mam na myśli tylko powierzchownych porządków, ale zaglądnięcie w różne zakamarki, by sprawdzić co w sobie kryją. Zachęcam do wolności w tym temacie. Sprzątanie bez stresu czy presji czasu, bez narzucania sobie limitów czy nadmiernych oczekiwań. Ważne by ten proces przebiegał w dobrej atmosferze, w pozytywnym nastawieniu i przy akompaniamencie Twojej ulubionej muzyki.  Pokochaj to co robisz, potraktuj tą czynność jako czas dla siebie i swoich myśli.

Przy porządkowaniu przestrzeni bardzo przydatna będzie książka Edyty Zając zatytułowana „30 dni do zmian”. W pierwszych rozdziałach znajdziesz szczegółowe wytyczne i wskazówki dotyczące mądrego i rozsądnego podejścia do organizowania przestrzeni.

2. Keep an emotions diary

Writing therapy is a psychological tool recommended and used by many specialists. This method is proven scientifically by James Pennebaker. He demonstrated that people who wrote about traumas, sad experience from the past or frustrations went to the doctors definitely rarely and they have a higher immune system and lower stress level. It means that writing has a positive impact on physical and mental health.

The biggest advantage of this method is using everywhere you are every place around the whole world and without any bills. All you need is a piece of paper and a pen. You just have to write the date and put on paper everything what you want. Writing therapy is useful if we talk about traumas, difficult experience in the past or daily challenges. It helps to understand your own emotions, feeling and first of all the reason for them. The reason is the first step to change what you should. Let’s write when you feel anxiety, fear or stress. This tool will help you to release emotions and prevent emotions accumulation which results are very sad not only for us but also for our loved ones.

*****

2. Prowadź dzienniczek uczuć

Terapia pisaniem jest narzędziem psychologicznym polecanym i wykorzystywanym przez wielu specjalistów. Została udowodniona naukowo przez profesora Jamesa Pennebaker’a, który dowiódł, że osoby wylewające swoje frustracje, traumy i inne trudne przeżycia na papier rzadziej zgłaszają się do lekarza, mają wyższą odporność organizmu i niższy poziom stresu. To oznacza, że pisanie pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Największą zaletą terapii pisaniem jest możliwość wdrażania jej w każdych okolicznościach, w każdym miejscu na świecie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wystarczy sięgnać po przysłowiową kartkę papieru i długopis. Zapisać datę i przelewać na papier wszystko co tylko wypływa z Twojego wnętrza. Terapię pisaniem wykorzystuje się do pracy nad traumami, trudnymi przeżyciami lub codziennymi troskami. Pomaga zrozumieć własne uczucia i emocje, a także zlokalizować ich przyczynę. Poznanie przyczyny jest pierwszym krokiem do dokonywania zmiany w obszarze, który tego wymaga. Warto pisać gdy odczuwasz niepokój, lęk lub nadmiar stresu. To narzędzie pozwala uwolić emocje i zapobiega ich kumulacji, których skutki są często przykre nie tylko dla nas samych, ale naszego najbliższego otoczenia.

Przeczytaj więcej o terapii pisania u Moniki Kliber tutaj.

3. Get up the honest conversation

Try to find around you person who you could share your worries and troubles or accumulated emotions and feelings with. Tell her/him what makes you worried. Maybe you can share some part of your emotional diary or your conclusions related to it? Let yourself to share your pain, suffering or doubts. There is no reason why you should hide it deep inside of you. Many times we believe there is no one who we can trust. We are afraid of betrayal or judgement.  However, it is the only way to take a risk and find understanding. Understanding sharing by some person calms and gives hopes. 

When you feel that your emotions are very deep and difficult as much that you aren’t able to control them you could think to see with a professional. Sometimes talking with a stranger brings many benefits especially because of his objectivity.

*****

3. Zdobądź się na szczerą rozmowę

Znajdź w swoim otoczeniu osobę, z którą możesz podzielić swoje troski i kłopoty lub skumulowane emocje i uczucia. Opowiedz jej o tym co Cię dręczy. Może podzielisz się jakimś fragmentem lub przemyśleniami związanymi z dzienniczkiem uczuć? Podziel swój ból, cierpienie lub obawy. Nie ma powodu, dla którego powinieneś je w sobie kryć i samemu dźwigać cały ciężar. Często myślimy, że wokół nas nie ma nikogo komu możemy zaufać. Boimy się zdrady, oceny czy osądu. Jednak nie ma innej drogi do satysfakcjonujących relacji niż podjęcie tego ryzyka w nadziei, że spotkamy się ze zrozumieniem. Poczucie zrozumienia, którym obdarza nas druga osoba koi i daje nadzieję.

Gdy emocje są tak silne lub głębokie, że obezwładniają nasze działanie i przejmują nad nim kontrolę warto pomyśleć o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy. Czasami rozmowa o emocjach z zupełnie obcą osobą przynosi wymierne korzyści. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się nam niemożliwa jest wartościowa ze względu na obiektywność specjalisty.

Do you feel that March is a good month to clean your emotions? Not often we think about it and less frequently we can find time for it. I think how easier could be our life if we will care about our feelings.

Good luck!

*****

Czy czujesz, że marzec jest dobrym czasem w Twoim życiu by zadbać o emocje? Rzadko kiedy się nad tym zastanawiamy, a jeszcze rzadziej znajdujemy na to czas. Myślę sobie o ile lżej byłoby nam w życiu gdybyśmy dbali o tą sferę i dawali sobie przyzwolenie na występowanie różnej gamy emocji.

Powodzenia!

 

źródło zdjęć: pinterest  /  photos resources: pinterest 

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *