E-konsultacje/e-consultations

Zapraszam do przeczytania wstępnych i bardzo ważnych informacji dotyczących współpracy ze mną.

Mam kilkuletnie doświadczenie pracy z ludźmi, w tym dwuletnie w indywidualnych konsultacjach psychologicznych i w prowadzeniu zajęć grupowych. Zajmowałam się także przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych opartych na metodzie assessment center.

Pracuję w nurcie holistycznym, czyli całościowym, który zakłada, że umysł i ciało stanowią jedność i wzajemnie na siebie wpływają. W rzeczywistości oznacza to, że jeśli zadbamy o swoje zdrowie i dobry stan fizyczny to odpłaci nam się dobrym także sfera duchowa. Uważam też, że poznanie siebie samego stanowi bazę do zawierania zdrowych relacji z innymi ludźmi oraz znalezienia poczucia szczęścia. Myślę, że żyjemy po to by doznawać dobrych emocji i poczucia spełnienia na ile to tylko jest możliwe. Zdarzają się jednak takie momenty kiedy bardzo trudno jest nam znaleźć spokój i równowagę. To czas, w którym przydaje się pomoc kogoś z zewnątrz – zarówno bliskich osób, jak i odpowiedniego specjalisty.

W pracy przyświeca mi nadrzędne dobro osoby, która się do mnie zgłasza. Staram się wykazywać najwyższym poziomem empatii i zrozumienia. Ważne jest dla mnie zbudowanie wzajemnego zaufania, szacunku i stworzenie atmosfery, która sprzyja współpracy i poszukiwaniu rozwiązania problemu.

Obszary, w których najczęściej pomagam:

 • wybór i/lub rozwój ścieżki kariery zawodowej (rozeznanie swoich zdolności, umiejętności i talentów oraz idące za tym działania)
 • wyznaczanie i realizowanie celów (osobistych i zawodowych)
 • zarządzanie czasem
 • budowanie pewności siebie
 • umiejętność komunikacji i asertywność
 • przygotowanie do procesu rekrutacyjnego (tworzenie CV, research, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej)
 • budowanie osobistej marki (social media, networking)
 • wsparcie psychologiczne (wypalenie zawodowe, stres, kryzysy, dokonywanie trudnych wyborów życiowych, wprowadzanie zmian, rozwiązywanie problemów)

Pracując w konsultacjach z klientami bazuję na teorii, ale uciekam się głównie do praktyki. Cenię narzędzia i wskazówki, które pozwalają dokonać konkretnych działań prowadzących do uzyskania oczekiwanych rezultatów.

Zostań na dłużej

Jeśli masz poczucie, że mój blog jest miejscem, które może Cię rozwijać i inspirować zostań ze mną na dłużej. Będzie mi bardzo miło. Jeśli masz ochotę być na bieżąco zaobserwuj mnie na Instagramie i polajkuj stronę na Facebooku.

Na indywidualną konsultacje, czyli pierwsze spotkanie możesz się zapisać wysyłając mail zatytułowany “konsultacja”. Otrzymasz wtedy ode mnie więcej szczegółów dotyczących współpracy i jej zasad. Celem konsultacji jest rozeznanie Twojej ogólnej sytuacji i podjęcie dalszych kroków. Dla Ciebie to szansa na poznanie mojego spojrzenia i sposobu pracy.

Po kontakt przejdź dalej.

 

*****

ONLINE CONSULTATIONS

I invite you to read preliminary and very important details cooperation.   

I have been working as a life-coach for one company for the last two years. I also provided psychological training and I was a recruiter (assessment centre method).

I work based on a holistic approach which says that mind and body influence on each other. It means that if we care about the good physical condition we increase the chance of better mental health. I also have that getting to know yourself is basic to have satisfactory interpersonal relations and have such powerful feeling of well-being. I believe we live here to be happy and share positive emotions, but not always is like that. Sometimes we have a super hard time in life and then we need to find a balance. It is a moment when we should be supported by family and friends or ask a specialist for help.

In my job, the most important value is the well being of my clients. I try to be empathetic and understanding as much as I can. I care about increasing mutual trust, respect and creating a good atmosphere for the conversation.   

What can I help you with?

 • discovering and developing your career paths
 • setting and achieving your goals (personal and/or professional)
 • time management
 • building self-confidence
 • preparation for recruitment (CV, research and interview)
 • building a personal brand (social media, networking and more)
 • psychological support (burnout, crisis, difficult situations, decision-taking and making life changes)

The theory is important to understand many psychological mechanisms or find solutions but I very much appreciate the practice. I use psychological methods and tips which help to get the results.

 

STAY LONGER

If you feel that my blog is a place where you can find some inspiration or make progress thanks this let’s stay longer here. It will be my pleasure. If you want to stay current follow me on Instagram and like on Facebook.

You can sign up for individual consultation by sending me an e-mail titled “consultation”. Then you will receive more details about our cooperation. The main aim of the consultation is to get to know your general situation and create a plan. For you, it is a chance to meet me and my working style.

More details you can find here